Контролерите с много мрежова комуникация: С развитието на икономиката, защитата и потушаването на пожари на все повече сгради в градова е много важна.

Контролерите на Haiwell, отдалечени входоизходи, компютърен мониторинг, Modbus комуникационен протокол.
1. Резюме Мониторинг на инжектиране на нефтени находища не е сложна операция сама по себе си, главно за наблюдението на работата на съоръженията за инжектиране на нефтени находища

Фотоволтаичното производство на електроенергия използва соларни клетки за директно преобразуване на слънчевата светлина в електричество в съответствие с принципа на фотоволтаичния ефект.