Контролерите на Haiwell, отдалечени входоизходи, компютърен мониторинг, Modbus комуникационен протокол.
1. Резюме Мониторинг на инжектиране на нефтени находища не е сложна операция сама по себе си, главно за наблюдението на работата на съоръженията за инжектиране на нефтени находища

 

1. Резюме

Мониторинг на инжектиране на нефтени находища не е сложна операция сама по себе си, главно за наблюдението на работата на съоръженията за инжектиране на нефтени находища и пaраметри на процеса, включително налягания, температури, потоци, напреженеи, ток,  активиране на аларми за защита на обурудването. eters.

Характеристики на проекта: Множество аналогови точки (в примерния 88 точки), точките за следене са разпръснати

 

Изискване за проекта:

● Системните стабилност

● Богата възможност за комуникационни разширения

● Функции за бързи процеси

● Рентабилен

● Опростено изпълнение, кратък срок за изпълнение

● Конфигурираният софтуер ще визуализира параметрите за следене: 88 точки за достигане на горната или долната граница. 27 точки за достигане на ниската или високата граница, необходимостта за аварийно спиране.

Горните компютри наблюдават по едно и също време, всеки един е независим, една компютърна повреда няма да се отрази на целия мониторинг на системата.

 

2. Избор за система за управление

Има много системи за управление, които могат да бъдат използвани, има много успешни случаи, като цяло има: PLC система, система за събиране на данни, едночипова микрокомпютърна система.

PLC система: Другите малки контролери не могат да реализират този вид проекти, защото аналоговите точки са много и изискват силно разширяване на комуникацията, така че обикновено се изисква средно мощни контролери, като например S7-300. Недостатъкът е, че неговата цена е твърде висока.

Система за събиране на данни: Тя има много силно разширение, подходящо за децентрализирано отдалечено инсталиране, като например модула Адам. Недостатъкът е липсата на функции в реално време, слаб контрола.

SCM система: за система разработване, недостатъците са липсата на гъркавост, слабо разширяване.

Причината да изберем Haiwell

● Контролерите на Haiwell със серитифицирана CE система е стабилна и надежна, и рентабилна..

Програмирането е просто и удобно. Вграденият симулатор значително намалява времето за отстраняване на грешки на място.

Аналоговият модул може да бъде локален с успоредно разширение, отдалечената инсталация може да се разпространява и като отдалечени входоизходи, което не се ограничава от разширяването на аналогови входни / аналогови изходни точки и може да управлява голяма система с много входове / изходни точки.

Конролерите на Haiwell поддържат пет комуникационни порта, бързи функции в реално време, размерът на програмата не влияе на скоростта на комуникация. Всички комуникации се допълват от една инструкция. Тя може да работи с електричество, без да е необходимо да се отчита конфликтът на комуникационния порт , Изпращане и получаване на контролен сигнал, прекъсване на връзката с комуникацията и т.н., алармиране за неизправност при комуникация на възли.

 

3. System network diagram Схема на комуникация

PLC кофигурация: (8 Цифрови входове, 32 Цифрови изходи, 88 Аналогови входни точки, 3 комуникационни порта)

● The host: HW-S16S2R 1 set

● Аналогов вход модул: HW-S08AI 11 units

● Цифров изходен модул: HW-H36DOR 1 set

● Разширени комуникационни модули: HW-H01RS 1set

 

Схема на програмирането следва:

 

● Има четири вида аларми две високи и две ниски аларми. Haiwell осигуряват високо ниво на алармата HAL и ниско ниво на алармата LAL. Инструкциите за HAL и LAL се различават от общите инструкции за сравнение. Те имат функция за мъртва зона, за да се избегнат честите аларми поради цифрови колебания.

Приложние на контролерите в системата за наблюдение на нефтено поле.

● Софтуер в главен компютър: Можете да използвате софтуера за конфигуриране на SCADA. SCADA може да бъде инсталирана едновременно на два компютъра.