Контролерите с много мрежова комуникация: С развитието на икономиката, защитата и потушаването на пожари на все повече сгради в градова е много важна.

Въведение: С развитието на икономиката и на растежа на градовете предотвратяването и потушаването на пожари става все по-важно. Противопожарната система се използва за предотвратяване и потушаване/гасене на огън. Системата може автоматично в най-ранен етап да потуши пожар/огън. Когато възникне пожар, алармената система изпраща сигнал за пожар към противопожарната системата, която след това изгася огъня. Тук правим представяне на противопожарната система.

Изисквания за контрол:

1. Тази система се използва в противопожарни системи в големи сгради. Системата се състои от 43 единици (устройства, агрегати), които са разположени на различни места на сградата. Разстоянието между тези устройства е различна, като се започне от десет до сто метра или повече. За централното наблюдение на всички тези 43 устройства  трябва да бъде установена добра комуникация.

2. 2. С цел да се гарантира надеждността на работата, центърът може да следи всяко устройство в рамките на сградата. Периодично той може да изпраща сигнал за пожар към свързаните устройства и може да ги контролира. В същото време на оборудването на място може да се контролира от центъра и на място от пожара.

3. Първо, за да видите състоянието на мястото на пожара, трябва да изпратите видео от сцената до контролната зала, за да се улесни проверката и след това да се премине към гасене.

4.  Когато основният контролен център управлява устройство, видеото към работещото в момента  оборудване трябва да бъде включено така, че да може да се осъществи ръчно управление.

5.  При поява прекъсване на комуникацията между устройството и централната мрежа, центъра и мястото на проблема, сцената трябва да алармират едновременно.

6. За да се гарантира стабилността на контролния център са необходими повече от две операционни системи.

7. Предаването на данни в реално време, стабилността и надеждността между контролния център и всяко от 43-те устройства трябва да бъдат гарантирани.

8. Икономическия и оперативните фактори са много важни за действителната производителност.

Решение:
1. Централното дистанционното управление се осъществява чрез комуникацията между всички тези 43 устройства. Използваме RS-485, тъй като е с 2-проводна връзка и разходи са ниски. Разстоянието в обхвата на мрежата е до 1 км. В същото време, като се има предвид големия размер на мрежовата комуникация, големите количества цифрови и аналогови сигнали, единичния комуникационен порт не е достатъчен за комуникация в реално време. В този случай се използва RS-485 за комуникация. Това решава проблема с голямото количество данни и комуникационни проблеми в реално време и води до повишаване на надеждността на работа. С изграждането на повече кабелни трасета повече мрежови линии могат да бъдат положени.

1. PLC, което е на мястото контролира голямо разнообразие от действията на отделните противопожарни устройства. Центърът контролира всяко едно от устройствата чрез мрежата на място.

Управляващата програма е в едно устройство, а програмата за контрол на комуникация е в централното PLC.

2. Когато централата управлява някое от устройствата или алармен сигнал за пожар от всяко едно от тях, системата трябва да е в състояние да види първата сцена чрез видео. Затова е добавено видео в центъра, за да се вижда/ наблюдава ситуацията на пожар. Всяко едно от устройствата има видео, затова трябва да се добави видео матрица за 43-посочно видео превключване. В случай на пожар или докато се контролира всяко едно от устройствата, може автоматично да се превключи към видеото на което и да е от тях.

3. Когато мрежата е прекъсната, мястото на пожар/сцената и центъра трябва алармират едновременно/ заедно. Централна аларма за авария: използването на прости комуникационни инструкции на Haiwell PLC. Само една инструкция може да завърши комуникацията на всеки адрес на станция.  Също така има маркиран знак, който показва дали комуникацията е успешна или не. За да постигнем ефективна аларма за центъра и мястото/сцена, можем да направим този маркиран флаг като аларма за централна комуникационна грешка. Аларма за грешка на място в мрежата: Когато комуникацията с центъра е нормална, центърът винаги ще настрои "ON" на местния/локалния M bit. Местната/локалната програма ще бъде в положение M "OFF" за определен период от време. Ако тази М-позиция не е "ON" за дълго време, това означава комуникация с централната повреда. Можете да използвате тази М-позиция, за да прецените дали комуникацията между мястото/ сцената и центъра е успешна или не и след това да изпратите аларма за отказ/повреда в мрежата.

4. Центърът е важен контролен пункт. Трябва да има два или повече групи режими на управление. Използвайте компютър и сензорен екран, за да контролирате центъра, за да увеличите надеждността на контрола. Те са независими и контролират един и същ център по едно и също време. Когато единият е повреден, другият ще контролира системата. Така че няма да се отрази на нормалната работа на центъра, за да се постигне надежден контрол.

Мрежата на противопожарната система е описана по-долу:

1. COM1 и COM2 са комуникационните портове на самия PLC. Портът COM1 (RS-232) е свързан към хост компютъра и порт COM2 (RS-485) се използва за централен сензорен панел. Предвидени са и три разширени комуникационни порта (COM3, COM4 и COM5) за свързване в мрежа на 43 противопожарни устройства. Всеки комуникационен порт на PLC на Haiwell може да качва и тегли  програма. Той може да се използва и за комуникация, за поддръжка на паралелно изпълнение, за да се осигури комуникация в реално време.

2. Цифровия вход модулът се използва за предаване на пожароизвестителния сигнал към центъра. Центърът ще предава сигнал до съответното противопожарно оборудване в съответствие с обработения пожароизвестителен сигнал и ще генерира пожароизвестителна индикация. Текущо изведената зона на пожар се изпраща към видео матрицата чрез цифровия изход модул и текущото видео на пожара се превключва във видео телевизора чрез видео матрица.

Предимства на системата:

1. Капацитет на крограмата: 16K

2. Разширен комуникационен порт: 3 разширени комуникации до 5 комуникационни порта. Всяка комуникация поддържа паралелна работа и може да изтегля или качва програма или за комуникация.

3. Повече контролни точки: един хост може да бъде разширен до 7 модула 

4. Опростена комуникационна команда: една команда, изпълнена от едно устройство. За да предотвратите конфликти в комуникацията, не е необходимо да контролираме последователността на синхронизирането ръчно. Сигналът показва дали комуникацията е успешна или не. Улеснява работата по отстраняване на грешки за техническия персонал и подобрява ефективността на работа.

5.Висока ефективност на комуникацията: комуникационната програма няма нищо общо с цикъла на сканиране. Комуникационните програми и другите програми се изпълняват с различно изпълнение на процесора. Това осигурява комуникацията в реално време.

 

Резюме

Добрата комуникационна способност на Haiwell, внедряването на комуникацията без интервали и лесните инструкции за комуникация правят тази голяма мрежа лесна за работа. Тя може да се постигне и чрез мрежа RS-485. Това намалява разходите и осигурява надеждна комуникация в реално време.