Haiwell Cloud SCADA е платвофма базирана на мониторинг и управление на индустриалната автоматизация разработена от Xiamen Haiwell Technology Co., Ltd. 

** Може да изтеглите последната версия софтуера Haiwell Cloud SCADA Изтегли центтъра. **

 

Функции и характеристики на Haiwell Cloud SCADA са показани по долу:
Богат избор от функции за визуализация
Състоянието на индустриалният обект може да бъде следен директно за да се извърши мониторинг чрез различни основни/първични и растерни изображения на картината.

 

Избор от възможност от свързване
Възможност за комуникация с всички видове съоръжения за промишлено управление, мониторинг чрез получаване на данни за производствения сигнал от промишления обект.

 

Модули с богат набор от функции

Алармените известия за промишления обект може да бъде изпратено чрез картина, компютърен глас, Wechat ,, SMS, e-mail и др. До съответния персонал.
Мрежовото инженерство дава възможност различните проекти да бъдат използвани като клиент или сървър един за друг, като се споделят данните, разпределеният контрол може да бъде реализиран.
 

Надеждна база данни

Записване и съхранение на данни. Направете анализ на данните в реално време и на историческите данни, за да разрешите производствените проблеми, да подобрите производителността и да подобрите качеството на продуктите си и т.н.

 

Programmable command language

Осигуряване на функция за използване на JavaScript като програмен език.
 

Системна защита

Дава/осигурява възможност за настройване нивото на сигурност на проекта (като ниво на защита, потребителско ниво и т.н.), което може да подобри сигурността на проекта.
 

Функция позволяваща провеждане на симулация

Възможност за изпълнение на симулация, което гарантира, че проектът няма да бъде засегнат от реалните устройства. Тя може да бъде тествана в софтуера, съкращавайки цикъла на разработка.

 

Хардуерни изисквания:

CPU:Процесор: 1.2 GHz или по-висока версия за персонален компютър, 2,4 GHz компютър или съвместима версия.

Памет:512MB или по-висока, препоръчителни 1GB

Твърд диск: 20GB или по-висока, препоръчителни 80GB.

Мишка: Microsoft.

Дисплей: Резолюция 800 х 600 , 16-битов или по-вече, предполага, 1024 х 768 32-битов или повече.

 

Софтуерни изисквания

Операционна система:  Windows XP SP2  или по нова.

Операционна платформа: Net Framework 2.0 / 3.0 / 3.5.

Общи процедури за разработване на проекти
Следвайте стъпките направени в примера с Haiwell H60S2R:

Стъпка 1: Двоен клик върху "Haiwell configuration software development environment"

Стъпка 2: Кликнете върху "New Project" и потвърдете настройките на проекта.

Стъпка 3: Разширете plc възела и намерете Haiwell plc възел. Настройките и след това кликнете върху бутона "add".

Стъпка 4: Изберете "Yes" в прозореца за напомняне, за да добавите променливата.

Стъпка 5: Има начален екран по подразбиране за създаване на нов проект.Тук можем директно да редактирате на главния начален екран, елементът на изображението може да бъде преместен до прозореца на началния екран и след това  могат да бъдат извършени настройките.

Стъпка 6: С едно кликване върху "Compile" в лентите с инструменти, потребителят ще види изскачащ прозорец за запазване/съхраняване/записване на проекта. Проектът може да бъде запазен/записан/съхранен на желаното място. След проверка за грешки или предупреждения затворете прозореца "Compile". Кликнете върху "Simulation run" на лентата с инструменти и въведете софтуера за конфигуриране, който управлява околната среда и ще изпълните проекта.