Ethernet модел Модел Характеристики Размер
24V DC 220V AC 24V DC 220V AC Цифрови
входове
Цифрови
изходи
Точност на
преобразуване
Комуникации
    S04AI S04AI2  4   12 бита RS485, поддържа отдалечени функции  
70×95×82mm
    S04AO S04AO2   4 12 бита RS485, поддържа отдалечени функции
    S04XA S04XA2 2 2 12 бита RS485, поддържа отдалечени функции
S08AI-e S08AI2-e S08AI S08AI2 8   12 бита RS485, поддържа отдалечени функции  93×95×82mm
S08АО-е S08AO2-e S08AO S08AO2   8 12 бита RS485, поддържа отдалечени функции
S08XA-e S08XA2-e S08XA S08XA2 4 4 12 бита RS485, поддържа отдалечени функции

 

Аналогови входно-изходни модули

Серията предлага 32 модела, 16, 24 точки за хост, 40, 60 точки.
• Поддържа линейна интерполация, кръгова интерполация, синхронизиращ импулсен изход;
• Поддържа както абсолютен така и относителен адрес.
• Поддържа електрически точки.
Актуализиране на платформата, използвайки ARM + FRG архитектура
• Най-малката версия разполагаща с 16 точки поддържа 8 200KHZ, 16-битов високоскоростен импулсен вход) (8 скорост на импулса с висока скорост 200KHZ;
• Притежава 2 комуникационни порта (RS232 + RS485), може да се разшири с до 3 комуникационни порта, всички портове може да служат както за програмиране така и за комуникация;
• Разполага с отстраним терминал, увеличава акумулаторната батерия за съхранение на часовника в реално време;
• Капацитетът на програмата 48K;
• Най-голямото разширение е до 7 модула;
• Захранването може да бъде на 220VAC както и на 24VDC;