Ethernet модел Модел Характеристики Размери
24V DC 220V AC 24V DC 220V AC Цифрови
входове
Цифрови
изходи
Комуникации
    H08DI   8    

30×95×82mm

    H08DOR     8 релейни  
    H08DOT     8 транзисторни NPN  
    H08DOP      8 транзисторни PNP  
    H08XDR   4 4 релейни  
    H08XDT   4 4 транзисторни NPN  
    H08XDP   4 4 транзисторни NPN  
    H16DI   16   RS485, поддържа отдалечени функции

70×95×82mm

    H16DOR     16 релейни RS485, поддържа отдалечени функции
    H16DOT     16 транзисторни NPN RS485, поддържа отдалечени функции
    H16DOP     16 транзисторни PNP RS485, поддържа отдалечени функции
    H16XDR   8 8 релейни RS485, поддържа отдалечени функции
    H16XDT   8 8 транзисторни NPN RS485, поддържа отдалечени функции
    H16XDP   8 8 транзисторни PNP RS485, поддържа отдалечени функции
H24DI-e H24DI2-e H24DI H24DI2 24   RS485, поддържа отдалечени функции  93×95×82mm
H24XDR-e H24XDR2-e H24XDR H24XDR2 12 12 релейни RS485, поддържа отдалечени функции
H24XDT-e  H24XDT2-e H24XDT H24XDT2 12 12 транзисторни NPN  RS485, поддържа отдалечени функции
H24XDP-e H24XDP2-e H24XDP H24XDP2 12 12 транзисторни NPN  RS485, поддържа отдалечени функции
 H40DI-e  H40DI2-e  H40DI  H40DI2 40   RS485, поддържа отдалечени функции

131×95×82mm

H36DOR-e H36DOR2-e H36DOR H36DOR2   36 релейни RS485, поддържа отдалечени функции
H36DOT-e H36DOT2-e H36DOT H36DOT2   36 транзисторни NPN RS485, поддържа отдалечени функции
H36DOP-e H36DOP2-e H36DOP H36DOP2   36 транзисторни PNP RS485, поддържа отдалечени функции
H40XDR-e H40XDR2-e H40XDR H40XDR2 20 20 релейни RS485, поддържа отдалечени функции
H40XDT-e H40XDT2-e H40XDT H40XDT2 20 20 транзисторни NPN RS485, поддържа отдалечени функции
H40XDP-e H40XDP2-e H40XDP H40XDP2 20 20 транзисторни PNP RS485, поддържа отдалечени функции
H64XDR-е H64XDR2-е H64XDR H64XDR2 32 32 релейни RS485, поддържа отдалечени функции

177×95×82mm

H64XDT-е H64XDT2-е H64XDT H64XDT2 32 32 транзисторни NPN RS485, поддържа отдалечени функции
H64XDP-е H64XDP2-е H64XDP H64XDP2 32 32 транзисторни PNP RS485, поддържа отдалечени функции

 

Цифрови входно-изходни модули

• Предлагат 70 модела разделени на 8, 16, 24, 36, 40, 64 точкови модули за цифрови разширения.
• 8-точковите цифрови модули, притежават 485 комуникационен порт, поддържат самостоятелна употреба, могат да бъдат използвани за отдалечени входно-изходи;
• 8-точковите и 16-точкови цифрови модули поддържат 24VDC, над 16-точковите мутационни модули поддържат 24VDC или 220VAC захранване;
• Може да се използва като модул за разширение за всеки хост;
• Разширителни модули с Ethernet порт и RS485 порт, може да се използват като отдалечени входно-изходни устройство чрез разпределена инсталация.