Ethernet Модел Модел Характеристики Размери
24V DC 220V AC 24V DC 220V AC Цифров
вход
Цифров
изход
Комуникации Макс.
разширение
C10S0R-e C10S2R-e C10S0R C10S2R  6  4 релейни RS232 + RS485 Не е
наличен
 
93×95×82mm
C10S0T-e C10S2T-e C10S0T C10S2T 6 4 транзисторни
NPN
RS232 + RS485 Не е
наличен
C10S0P-e C10S2P-e C10S0P C10S2P 6 4 транзисторни
NPN
RS232 + RS485 Не е
наличен
C16S0R-e C16S2R-e C16S0R C16S2R 8 8 релейни RS232 + RS485 Не е
наличен
C16S0P-e C16S2T-e C16S0T C16S2T 8 8 транзисторни
NPN
RS232 + RS485 Не е
наличен
C16S0T-e C16S2P-e C16S0P C16S2P 8 8 транзисторни
PNP
RS232 + RS485 Не е
наличен
C24S0R-e C24S2R-e C24S0R C24S2R 16 8 релейни RS232 + RS485 Не е
наличен

131×95×82mm 
C24S0T-e C24S2T-e C24S0T C24S2T 16 8 транзисторни
NPN
RS232 + RS485 Не е
наличен
C24S0P-e C24S2P-e C24S0P C24S2P 16 8 транзисторни
PNP
RS232 + RS485 Не е
наличен
C32S0R-e C32S2R-e C32S0R C32S2R 16 16 релейни RS232 + RS485 Не е
наличен
C32S0T-e C32S2T-e C32S0T C32S2T 16 16 транзисторни NPN RS232 + RS485 Не е
наличен
C32S0P-e C32S2P-e C32S0P C32S2P 16 16 транзисторни
PNP
RS232 + RS485 Не е
наличен
C48S0R-e C48S2R-e C48S0R C48S2R 28 20 релейни RS232 + RS485 Не е
наличен
 
177×95×82mm
C48S0T-e C48S2Т-e C48S0T C48S2T 28 20 транзисторни NPN RS232 + RS485 Не е
наличен
C48S0P-e C48S2P-e C48S0P C48S2P 28 20 транзисторни
PNP
RS232 + RS485 Не е
наличен
C60S0R-e C60S2R-e C60S0R C60S2R 36 24 релейни RS232 + RS485 Не е
наличен
C60S0P-e C60S2T-e C60S0T C60S2T 36 24 транзисторни NPN RS232 + RS485 Не е
наличен
C60S0P-e C60S2P-e C60S0P C60S2P 36 24 транзисторни
PNP
RS232 + RS485 Не е
наличен

 

C серия контролери

• Разполага с 72 модела, с възможност за избор: 10, 16, 24, 32, 48, 60.
• С 2 комуникационни порта (RS232 + RS485) всеки комуникационен порт може да се използва за програмиране и мрежова комуникация;
• Неподдържан разширителен модул;
• Захранването може да бъде на 220VAC или 24VDC;
• Поддържа Ethernet порт и 2 други RS232 / RS485 комуникационни портове, работещи едновременно, поддържат N: N тип мрежа.