Ethernet модел Модел Характеристики Размери
24V DC 220V AC 24V DC 220V AC

Цифрови
входове

Цифрови
изходи

Входен
пулс

Изходен
пулс

Комуникация

Максимално
разширение

H16S0R-e H16S2R-e  H16S0R  H16S2R  8 8 релейни 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz   RS232 + RS485 макс. 5 порта 7         93×95×82mm
H16S0T-e H16S2Т-e  H16S0Т  H16S2Т 8  8 транзисторни NPN 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
H16S0P-e H16S2P-e H16S0P H16S2P 8 8 транзисторни PNP  4 Channels A/B phase (8 point) 200KHz   4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
 H24S0R-e H24S2R-e  H24S0R H24S2R 12  12 релейни 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz   RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
 H24S0T-e H24S2T-e  H24S0Т  H24S2Т  12 12 транзисторни NPN 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz   4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
H24S0P-e H24S2P-e  H24S0P H24S2P  12  12 транзисторни PNP 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
H32S0R-e H32S2R-e  H32S0R H32S2R 16  16 релейни 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz   RS232 + RS485 макс. 5 порта  7            131×95×82mm  
H32S0T-e H32S2T-e H32S0T  H32S2T 16  16 транзисторни NPN 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта  7
 H32S0P-e  H32S2P-e  H32S0P  H32S2P 16  16 транзисторни PNP 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта  7
H40S0R-e H40S2R-e H32S0R H40S2R 20 20 релейни 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz   RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
H40S0T-e H40S2T-e H32S0T H40S2T 20 20 транзисторни NPN 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
H40S0P-e H40S2P-e  H32S0P H40S2P 20 20 Transistor PNP 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
 H60S0R-e  H60S2R-e  H60S0R H60S2R  36 24 релейни 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz   RS232 + RS485 макс. 5 порта 7    177×95×82mm
H60S0T-e   H60S2T-e  H60S0T  H60S2T 36  24 транзисторни NPN 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
 H60S0P-e H60S2P-e   H60S0P H60S2P  36  24 транзисторни PNP 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz 4 канални, A/B фаза (8 точки) 200KHz RS232 + RS485 макс. 5 порта 7

H серия контролери

• Процесорът на H серията е с актуализирана платформа, разполага с ARM+FPGA архитектура, а скоростта нараства до 10пъти.
• Поддържа 4-канален двупосочен високоскоростен (200KHz) импулсен вход, поддържа 4-канален двупосочен високоскоростен (200KHz) импулсен изход;
• Предлага отстраним окабеляване на терминала и добавя акумулаторни батерии, които се използват за запазване на часовника в реално време;
• Броят на контролните точки, капацитетът на програмата и броят на компонентите на RAM е увеличен значително;
• Променя командния алгоритъм и добавя нови инструкции;
• Поддържа комуникационен формат от N, 8, 1 RTU и скорост на предаване 115200;
• Потребителите могат да записват и да търсят неизправност на системата чрез SV817 ~ SV832;
• Поддържа Ethernet порт и 5 други RS232 / RS485 комуникационни портове, работещи едновременно, поддържат N: N тип мрежа.