Ethernet Модел Модел Характеристики Размери
24V DC 220V AC 24V DC 220V AC

Цифрови
входове

Цифрови
изходи

Входен
пулс

Изходен
пулс

Комуникация

Максимално
разширение

T16S0R-e  T16S2R-e T16S0R T16S2R 8  8 релейни

2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz

  RS232 + RS485 макс. 5 порта  7

 

93×95×82mm

T16S0T-e T16S2T-e T16S0T T16S2T 8 8 транзисторни NPN 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T16S0P-e T16S2P-e T16S0P T16S2P 8 8 транзисторни PNP 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T24S0R-e T24S2R-e T24S0R T24S2R 16 8 релейни 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
  RS232 + RS485 макс. 5 порта 7

131×95×82mm

T24S0T-e T24S2T-e T24S0T T24S2T 16 8 транзисторни NPN 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T24S0P-e T24S2P-e T24S0P T24S2P 16 8 транзисторни PNP 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T32S0R-e T32S2R-e T32S0R T32S2R 16 16 релейни 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
  RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T32S0T-e T32S2T-e T32S0T T32S2T 16 16 транзисторни NPN 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T32S0P-e T32S2P-e T32S0P T32S2P 16 16 транзисторни PNP 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T48S0R-e T48S2R-e T48S0R T48S2R 28 20 релейни 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
  RS232 + RS485 макс. 5 порта 7

177×95×82mm

T48S0T-e T48S2T-e T48S0T T48S2T 28 20 транзисторни NPN 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T48S0P-e T48S2P-e T48S0P T48S2P 28 20 транзисторни PNP 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T60S0R-e T60S2R-e T60S0R T60S2R 36 24 релейни 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
  RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T60S0T-e T60S2T-e T60S0T T60S2T 36 24 транзисторни NPN 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7
T60S0P-e T60S2P-e T60S0P T60S2P 36 24 транзисторни PNP 2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
2 канални,
A/B фаза
(4 точки)
200KHz
RS232 + RS485 макс. 5 порта 7


Т серия контролери

Серията предлага 32 модела, 16, 24 точки за хост, 40, 60 точки.
Дву-канален високоскоростен (200KHz) импулсен вход и поддържа дву-канален двупосочен високоскоростен (200KHz) импулсен изход;
• Предлага отстраним окабеляване на терминала и добавя акумулаторни батерии, които се използват за запазване на часовника в реално време;
• Броят на контролните точки, капацитетът на програмата и броят на компонентите на RAM е увеличен значително;
• Променя командния алгоритъм и добавя нови инструкции;
• Поддържа комуникационен формат от N, 8, 1 RTU и скорост на предаване 115200;
• Потребителите могат да записват и да търсят неизправност на системата чрез SV817 ~ SV832;
• Поддържа Ethernet порт и 5 други RS232 / RS485 комуникационни портове, работещи едновременно, поддържат N: N тип мрежа.