Приложение на Haiwell за отдалечени входо-изходи

С непрекъснатото развитие на индустриалните технологии съществуват повече изисквания за отдалечено входно / изходни приложения и това става все по-важно. Особено от индустрии, които имат много...

 

Работа в мрежа на контролери Haiwell и Haiwellbus протокол

Haiwell PLC поддържа 1: N, N: 1, N: N мрежи и различни интерфейс човек-машина и софтуер за конфигуриране. Той може да се свърже с всички устройства на трети страни, които имат комуникационни възможности...

 

Цифров температурен модул H32DT за измерване на температурата в каменовъглена мина

Китай е голяма страна, богата на въгледобивни мини, голям брой въглищни ресурси са скрити под земята, подземните операции са неизбежни, така че как да се осигури безопасно производство..

 

Какво е PLC(контролер)

ПРОГРАМИРУЕМ ЛОГИЧЕН КОНТРОЛЕР (PLC) е индустриална компютърна система за контрол, която непрекъснато следи състоянието на входните устройства и взема решения въз основа на персонализирана програма за контрол на състоянието...

 

Безжичен модул Zigbee в пречиствателна станция за отпадни води

С бързото развитие на съвременната производствена технология нараства търсенето на пречиствателни станции за отпадни води. През последните години много от средните и малки инсталации за отпадъчни води ...

 

Безжичен Zigbee модул в система за контрол на паркинг

С бързото развитие на китайската икономика, броя на семейните превозни средства и социалните автомобили бързо нарастат, изграждането на паркинга се превърна в задължителна част. И само ако има паркинг ...